Skip to main content

Tack Sparbankstiftelsen Kronan

Urshults If ansökte om bidrag till att uppdatera vår bevattningsanläggning, framför allt är sjumannaplanen, där barn och ungdomar tränar som behöver vattnas. Planen är så väl dränerad så den torkar snabbt. Den gamla utrustningen sjunger på sista versen i budget var att byta ut sak för sak över åren, men tack vare det generösa bidraget på 57300:-  kan vi byta allt med en gång. Åter igen TACK!!!  Sparbankstiftelsen Kronan

På bilden från vänster, Anna Johansson Sparbankstiftelsen Kronan, Henrik Risberg Ordförande UIF , Linn Björgvik Kassör/Sponsoransvarig UIF, Maria Lorentzson Swedbank.